Branch

Branch

Since 4/1/2015

Branch Branch Manager Graduation year
Campus Branch Takashi Matozaki 1981
Higashinada Akira Nobusawa 1962
Nada Toshiyuki Miyazaki 1976
Chuo Teruo Takada 1981
Hyogo Koji Hikosaka 1969
Kita *Shinji Yasui 1987
Nagata Tetsumi Kawada 1979
Suma Yasuharu Nakano 1977
Tarumi Susumu Hanada 1980
Nishi Hideki Morioka 1980
Himeji Hiroyuki Kurogane 1971
Kakogawa *Masami Hasegawa 1971
Takasago Yutaka Kitaura 1975
Akashi Mamoru Nakamura 1979
Toban Yutaka Yamabe 1977
Tan-yu Nobuhiro Okamoto 1969
Tajima Takahiro Nakaji 1969
Awaji Chohei Nishiumi 1971
Branch Branch Manager Graduation year
Nishinomiya Sohei Nakagawa 1968
Ashiya Toru Suyama 1981
Amagasaki Katsunobu Takei 1969
Itami Tetsuro Yoshie 1971
Kawanishi Kozaburo Mori 1973
Takarazuka Satoru Sueoka 1972
Kochi Koichi Nishida 1963
Kagawa Yasunori Iwasaki 1968
Okayama Ritsuo Mae 1964
Hiroshima Isao Sasaki(proxy) 1965
Keiji Tsutomu Chiba 1974
Nara Riichiro Sugimoto 1963
Tokai Kozo Kaibuchi 1980
Wakayama Hiroshi Ban 1986
Osaka Fukumaru Okumachi 1973
Kanto Hidekiyuki Saya 1981
Okinawa *Masanori Gushimiyagi 1979
The Hospital of Hyogo College of Medicine Shozo Hirota 1978
San-in Masahiro Tomita 1979

* is newly appointed.

General Incorporated Association Shinryokukai

7-5-1 kusunoki-cho, chuo-ku, kobe-shi JAPAN 650-0017
Phone. 078-361-0616